boeken

Boeken gastheerschap

Modern Gastheerschap; dit boek is geschreven om het bedieningsvak concreter te maken. In dit boek worden duidelijke voorbeelden gegeven. Omdat het bedieningsvak zeer complex is hebben velen belang bij duidelijke voorbeelden. Deze worden in dit boek gegeven. 

Je zegt, wat je denkt; dit boek is complexer en gedetaileerder. Het behandeld alle vormen van non- verbale communicatie. Deze informatie leert de gast te begrijpen waarom deze bepaalde dingen doet. Ook zorgt het voor meer zekerheid bij de bediening. Lees gasten en maak meer omzet!